Böcker Social Sciences

LIBRI-SV | 0.3k Titles | Genres
Latest forms by Social Sciences:
Efter ett flyghaveri kastas en grupp pojkar mellan sex och tolv år iland på en liten ö i Söderhavet. De stiftar lagar, fördelar sysslorna och v?...
Flugornas herre
They love this Genre:


Biography: Studio Comunicazione Interculturale 👥 Copywriter per www.moodmama.it ❤️